Otevření Džungle pro veřejnost od 25.8.2021

Tak už je to tady, Džungle Vsetín otevírá ve středu 25.8.2021. Moc se na vás těšíme.

Podmínky pro návštěvu centra:

Dle mimořádného opatření, platného od 1.8.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené. Tedy i pro nás platí stejná pravidla, jako pro tyto vnitřní prostory (kavárny, restaurace, fitness, bazén, aj.).

Po takovém dlouhém uzavření jsme v centru udělali pár malých změn. Zásadní změnou je otevírací doba, která bude nyní od středy do neděle. Také jsme byli nuceni mírně zvýšit některé ceny v naší provozovně.

Přijďte si k nám pohrát!